Skip to content

Category: LİNUX

How to Install Putty in Ubuntu ?

gannicus@gannicus:~$ sudo apt-get update Hit:1 http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease Get:2 http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB] Ign:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease Hit:4 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease Hit:5 http://ppa.launchpad.net/ubuntu-toolchain-r/test/ubuntu bionic InRelease Hit:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release Get:7 http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB] Hit:8 http://ppa.launchpad.net/umang/indicator-stickynotes/ubuntu bionic InRelease…

Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için

Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için şu kullanılır. [root@eminyardim Downloads]# fuser -v /home/oracle/ USER PID ACCESS COMMAND /home/oracle: root 2243 ..c.. crontab root 2280 ..c.. vi oracle 11474 ..c.. gnome-session oracle 11664 ..c.. gnome-settings- oracle 11748 ..c.. gnome-shell oracle…

Lİnux’ta 1 gün önce değişen tüm dosyaları bulmak için

Örnek Senaryo; Linux makinanıza sizden başka birilieri bağlandı ve 1 gün sonra bir baktınız dosyalarda değişiklikler olmuş.Kullanan kişi de hiçbir değişiklik yapmadığını iddaa etmekte…. 1 Gün öncesinde değişen dosyaları(üzerinde oynanan) bulmak için şu komutu yazmanız yeterlidir; find /dizin -mtime -1…

Linux file transfer

Lİnux makinalar arası en çok kullanılan dosya transfer aracı SCP’ dir. Örnek:karşı sunucudan – local sunucuya dosya transfer işlemi;   #scp 10.20.20.20:oracle/emin.txt  /oracle Karşı sunucudaki emin.txt dosyasını local sunucumdaki  oracle dizinin altına kopyalıyorum. 1. oracle yazan ise; karşı makinamdaki kullanıcı…

Linux’ta Zamanlanmış Görevler (Crontab)

Linux’ta Zamanlanmış Görevler (Crontab) Belirlenen script veya komutun belirli zaman aralarında işletim sisteminin arka planında çalıştıran uygulamadır. Windows ortamlarında Denetim Masası -Scheduled Task(zamanlanmış görevler) gibi çalışır. Örnek;Oracle veri tabanını her akşam saat 23:30 da yedek almasını istersek bunu yapabiliriz. a)Zamanlanmış…

Linux Firewall Kapat

Linux Firewall Kapatmak için aşağıdaki işlemi yapmanız yeterlidir nano /etc/selinux/config dosyasında bulunan SELINUX=enconfig yerine SELINUX=disabled yapınız.   ayrıca firewall servisini kapatmak için ise; # service iptables stop # chkconfig iptables off

Splunk İnstall on Linux

1.step Download Splunk from original web site https://www.splunk.com (for ubuntu .deb) 2.Step chmod 775 filename.deb 3.step sudo dpkg -i filename.deb 4-sudo /opt/splunk/bin/splunk start 5.step Go to web page and write ; localhost:8000 İts’done Emin Yardım

İnstall VMware on Ubuntu

İf you want to install İnstall VMware on Ubuntu you can do this step; 1. Step: Download VMware from https://my.vmware.com/web/vmware/downloads and select for linux 2-open Terminal –go to /home/User-name/Downloads –sudo sh /file.bundle Emin Yardım

nmap install for ubuntu

İnstall nmap for ubuntu sure@sure:~$ sudo apt-get install nmap learn OS for host sure@sure:~$ nmap -O 10.20.20.203 (ip address) sure@sure:~$ nmap -O 10.20.20.* (all ip block) Learn ,is hosts up? sure@sure:~$ nmap -sP 10.20.20.*   Emin Yardım

Postfix nedir? Kurulumu

Nedir bu Postfix Wietse Zweitze Venema tarafından geliştirilen bir MTA. http://www.postfix.org Sendmail’e alternatif olarak geliştirildi. Ancak Sendmail’den çok daha güvenli ve hızlıdır — ayrıca çok daha fazla özelliklere sahiptir. Postfix Kurulumu Tüm linux dağıtımlarda Postfix gelir. Paket yöneticisi ile kurulabilir.…