MENU CLOSE

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları
1 Top Komutu
2 saniye aralıklarla ekrandaki verileri güncelleyenCPU iş miktarını,süreçleri(process) ve cpu miktarlarını gösteren komuttur

#top

#top u oracle c
Oracle kullanıcısının en fazla hangi işleme RAM harcadığını görüntüler
Top komutunu CTRL+C kombinasyon ile sonlandırabiliriz.
2 Vmstat Komutu
Sanal bellek(vürtual memory) kullanımı ile ilgli bilgiler verir
Parametresiz çalıştırıldığında sistemin açıldığı andan itibaren sanal bellek kullanımını gösterir

#vmstat

3 PS Komutu
Çalışan işlemleri (process) izlemek için kullanılır
Parametresiz çalıştırıldığında var olan oturumda çalışan komutları gösterir.
[oracle@eminyardim ~]$ ps
PID TTY TIME CMD
31977 pts/1 00:00:00 bash
32322 pts/1 00:00:00 ps

[oracle@eminyardim ~]$ ps -ef
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 1 0 0 Ağu31 ? 00:00:05 /usr/lib/systemd/systemd –switched-root –system –deserialize 24
root 2 0 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 Ağu31 ? 00:00:02 [ksoftirqd/0]
root 5 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kworker/0:0H]
root 7 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kworker/u:0H]
root 8 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [migration/0]
root 9 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [rcu_bh]
root 10 2 0 Ağu31 ? 00:00:08 [rcu_sched]
root 11 2 0 Ağu31 ? 00:00:01 [watchdog/0]
root 12

Ayrıca oracle veritabanın arka plan işlemlerini görüntülemek için ise;
[oracle@eminyardim ~]$ pgrep -lf ora_
15680 ora_pmon_emin
15682 ora_psp0_emin
15684 ora_vktm_emin
15688 ora_gen0_emin
15690 ora_mman_emin
15694 ora_diag_emin
15696 ora_dbrm_emin
15698 ora_vkrm_emin
15700 ora_dia0_emin
15702 ora_dbw0_emin
15704 ora_lgwr_emin
15706 ora_ckpt_emin
15708 ora_lg00_emin
15710 ora_smon_emin
15712 ora_lg01_emin
15714 ora_reco_emin
15716 ora_lreg_emin
15718 ora_pxmn
4 FREE Komutu
İşletim sisteminin o anki sanal bellek durumunu görüntüler.
Memory kullanılan ve boştaki ,önbellek(cache) ve swap alanlarını gösterir.
[oracle@eminyardim ~]$ free
total used free shared buff/cache available
Mem: 14774448 1295372 4074980 3558652 9404096 9813061
Swap: 7544828 0 7544828

5 Ipcs Komutu
Paylaşımlı bellek segmentlerini gösterir
#ipcs -m

6-Lsof Komutu
Sİstem üzeründeki açık dosyaları listeler.
Örneğin Oracle kullanıcısnın açık dosyalarını görüntülemek için;
[oracle@eminyardim ~]$ lsof -u oracle
ora_smco_ 15742 oracle rtd DIR 252,1 4096 128 /
ora_smco_ 15742 oracle txt REG 252,1 323649826 134644644 /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/oracle
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 16777216 105615 /dev/shm/ora_emin_23494661_0
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105619 /dev/shm/ora_emin_23527431_0
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105620 /dev/shm/ora_emin_23527431_1
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105621 /dev/shm/ora_emin_23527431_2
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105622 /dev/shm/ora_emin_23527431_3
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105623 /dev/shm/ora_emin_23527431_4
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105624 /dev/shm/ora_emin_23527431_5
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105625 /dev/shm/ora_emin_23527431_6
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105626 /dev/shm/ora_emin_23527431_7
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105627 /dev/shm/ora_emin_23527431_8
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105628 /dev/shm/ora_emin_23527431_9
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105629 /dev/shm/ora_emin_23527431_10
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105630 /dev/shm/ora_emin_23527431_11
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105631 /dev/shm/ora_emin_23527431_12
ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105632 /dev/shm/ora_emin_23527431_13

7 strace Komutu
Uygulama komutlarının ne zaman yazıldıpını ve ne zaman işlediğinin bilgisini verir.

8-Netstat ve Tcpdump 
Netstat: ağ ile ilgli bilgileri görüntüler.Örneğin:yönlendirme tablolarındaki açık portları,soketleri,alınan ve gönderilen paket sayısını gösterir.
[oracle@eminyardim ~]$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
ens18 1500 1935132 0 39 0 845455 0 0 0 BMRU
lo 65536 32935 0 0 0 32935 0 0 0 LRU
[oracle@eminyardim ~]$ netstat
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:57257 ESTABLISHED
tcp 0 0 eminyardim.locald:25824 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED
tcp6 0 0 eminyardim.loc:ncube-lm eminyardim.locald:25824 ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ] DGRAM 10544 /run/systemd/shutdownd
unix 2 [ ] DGRAM 10414 @/org/freedesktop/systemd1/notify
unix 5 [ ] DGRAM 6339 /run/systemd/journal/socket
unix 29 [ ] DGRAM 6341 /dev/log
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21241
unix 3 [ ] DGRAM 12399
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22102 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 126751 /var/run/dbus/system_bus_socket
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 72832 @/tmp/dbus-n3EnHe3vWM
[oracle@eminyardim ~]$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
ens18 1500 1935132 0 39 0 845455 0 0 0 BMRU
lo 65536 32935 0 0 0 32935 0 0 0 LRU

[oracle@eminyardim ~]$ netstat eth0 (interface kullanarak tarama iiçin)

Önemli NOt: RX-ERR ve TX-err ALANLARINDA ARTIŞ PŞDUĞUNDA PAKET GÖNDERİMİ VE ALIMINDA PROBLEM OLDUĞUNU ANLARIZ.
Ayrıca:
#netstat -s (sistem üzeründeki protokolleri özetler)

Ağ aktivitesini izlemek için;
[oracle@eminyardim ~]$ netstat –inet
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:57257 ESTABLISHED
tcp 0 0 eminyardim.locald:25824 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED
Tcpdump ise ağ trafiğini detaylı olarak izleyebileceğimiz bir komuttur.
Gerekli bilgileri
# tcpdump help

komutu ile inceleyebilirsiniz.

9 iostat komutu
Sistemin açık olduğu zaman diliminden itibaren disk ve cpu kullanımı ile ilgili bilgiler verir
[root@eminyardim oracle]# iostat
Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,77

Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
scd0 0,00 0,00 0,00 72 0
sda 3,83 7,45 72,72 1726549 16849326
dm-0 0,00 0,00 0,00 964 0
dm-1 4,18 7,30 69,15 1691374 16023168
dm-2 0,08 0,02 3,56 5779 824082
ve şu parametre ile kullanıldığında
[root@eminyardim oracle]# iostat 2 2
Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,77

Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn
scd0 0,00 0,00 0,00 72 0
sda 3,83 7,45 72,70 1726549 16850512
dm-0 0,00 0,00 0,00 964 0
dm-1 4,18 7,30 69,14 1691374 16024351
dm-2 0,08 0,02 3,56 5779 824085

sadece cpu bilgisini görmek istersek
bash: dm-2: command not found…
[root@eminyardim oracle]# iostat -c
Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU)

avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle
0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,78

10 sar ve ksar Araçları
SAR(System Activity Reporter) sistem aktivitesini raporlayan komuttur.
[root@eminyardim oracle]# sar 2 2
Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU)

08:13:40 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
08:13:42 all 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 99,50
08:13:44 all 0,50 0,00 0,67 0,34 0,00 98,49
Average: all 0,38 0,00 0,46 0,17 0,00 99,00

11 NMON aracı
aktif olarak disk,cpu,Ram,Kernel olan işlemleri analiz edebilen araçtır.

Yazan: Emin Yardım

Share your thoughts