Skip to content

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları 1 Top Komutu 2 saniye aralıklarla ekrandaki verileri güncelleyenCPU iş miktarını,süreçleri(process) ve cpu miktarlarını gösteren komuttur #top #top u oracle c Oracle kullanıcısının en fazla hangi işleme RAM harcadığını görüntüler Top komutunu CTRL+C kombinasyon ile sonlandırabiliriz. 2 Vmstat Komutu Sanal bellek(vürtual memory) kullanımı ile ilgli bilgiler verir Parametresiz çalıştırıldığında sistemin açıldığı andan itibaren sanal bellek kullanımını gösterir #vmstat 3 PS Komutu Çalışan işlemleri (process) izlemek için kullanılır Parametresiz çalıştırıldığında var olan oturumda çalışan komutları gösterir. [oracle@eminyardim ~]$ ps PID TTY TIME CMD 31977 pts/1 00:00:00 bash 32322 pts/1 00:00:00 ps [oracle@eminyardim ~]$ ps -ef UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD root 1 0 0 Ağu31 ? 00:00:05 /usr/lib/systemd/systemd –switched-root –system –deserialize 24 root 2 0 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kthreadd] root 3 2 0 Ağu31 ? 00:00:02 [ksoftirqd/0] root 5 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kworker/0:0H] root 7 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [kworker/u:0H] root 8 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [migration/0] root 9 2 0 Ağu31 ? 00:00:00 [rcu_bh] root 10 2 0 Ağu31 ? 00:00:08 [rcu_sched] root 11 2 0 Ağu31 ? 00:00:01 [watchdog/0] root 12 Ayrıca oracle veritabanın arka plan işlemlerini görüntülemek için ise; [oracle@eminyardim ~]$ pgrep -lf ora_ 15680 ora_pmon_emin 15682 ora_psp0_emin 15684 ora_vktm_emin 15688 ora_gen0_emin 15690 ora_mman_emin 15694 ora_diag_emin 15696 ora_dbrm_emin 15698 ora_vkrm_emin 15700 ora_dia0_emin 15702 ora_dbw0_emin 15704 ora_lgwr_emin 15706 ora_ckpt_emin 15708 ora_lg00_emin 15710 ora_smon_emin 15712 ora_lg01_emin 15714 ora_reco_emin 15716 ora_lreg_emin 15718 ora_pxmn 4 FREE Komutu İşletim sisteminin o anki sanal bellek durumunu görüntüler. Memory kullanılan ve boştaki ,önbellek(cache) ve swap alanlarını gösterir. [oracle@eminyardim ~]$ free total used free shared buff/cache available Mem: 14774448 1295372 4074980 3558652 9404096 9813061 Swap: 7544828 0 7544828 5 Ipcs Komutu Paylaşımlı bellek segmentlerini gösterir #ipcs -m 6-Lsof Komutu Sİstem üzeründeki açık dosyaları listeler. Örneğin Oracle kullanıcısnın açık dosyalarını görüntülemek için; [oracle@eminyardim ~]$ lsof -u oracle ora_smco_ 15742 oracle rtd DIR 252,1 4096 128 / ora_smco_ 15742 oracle txt REG 252,1 323649826 134644644 /u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin/oracle ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 16777216 105615 /dev/shm/ora_emin_23494661_0 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105619 /dev/shm/ora_emin_23527431_0 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105620 /dev/shm/ora_emin_23527431_1 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105621 /dev/shm/ora_emin_23527431_2 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105622 /dev/shm/ora_emin_23527431_3 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105623 /dev/shm/ora_emin_23527431_4 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105624 /dev/shm/ora_emin_23527431_5 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105625 /dev/shm/ora_emin_23527431_6 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105626 /dev/shm/ora_emin_23527431_7 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105627 /dev/shm/ora_emin_23527431_8 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105628 /dev/shm/ora_emin_23527431_9 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105629 /dev/shm/ora_emin_23527431_10 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105630 /dev/shm/ora_emin_23527431_11 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105631 /dev/shm/ora_emin_23527431_12 ora_smco_ 15742 oracle mem REG 0,16 0 105632 /dev/shm/ora_emin_23527431_13 7 strace Komutu Uygulama komutlarının ne zaman yazıldıpını ve ne zaman işlediğinin bilgisini verir. 8-Netstat ve Tcpdump  Netstat: ağ ile ilgli bilgileri görüntüler.Örneğin:yönlendirme tablolarındaki açık portları,soketleri,alınan ve gönderilen paket sayısını gösterir. [oracle@eminyardim ~]$ netstat -i Kernel Interface table Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg ens18 1500 1935132 0 39 0 845455 0 0 0 BMRU lo 65536 32935 0 0 0 32935 0 0 0 LRU [oracle@eminyardim ~]$ netstat Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:57257 ESTABLISHED tcp 0 0 eminyardim.locald:25824 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED tcp6 0 0 eminyardim.loc:ncube-lm eminyardim.locald:25824 ESTABLISHED Active UNIX domain sockets (w/o servers) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ] DGRAM 10544 /run/systemd/shutdownd unix 2 [ ] DGRAM 10414 @/org/freedesktop/systemd1/notify unix 5 [ ] DGRAM 6339 /run/systemd/journal/socket unix 29 [ ] DGRAM 6341 /dev/log unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 21241 unix 3 [ ] DGRAM 12399 unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 22102 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 126751 /var/run/dbus/system_bus_socket unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 72832 @/tmp/dbus-n3EnHe3vWM [oracle@eminyardim ~]$ netstat -i Kernel Interface table Iface MTU RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg ens18 1500 1935132 0 39 0 845455 0 0 0 BMRU lo 65536 32935 0 0 0 32935 0 0 0 LRU [oracle@eminyardim ~]$ netstat eth0 (interface kullanarak tarama iiçin) Önemli NOt: RX-ERR ve TX-err ALANLARINDA ARTIŞ PŞDUĞUNDA PAKET GÖNDERİMİ VE ALIMINDA PROBLEM OLDUĞUNU ANLARIZ. Ayrıca: #netstat -s (sistem üzeründeki protokolleri özetler) Ağ aktivitesini izlemek için; [oracle@eminyardim ~]$ netstat –inet Active Internet connections (w/o servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:57257 ESTABLISHED tcp 0 0 eminyardim.locald:25824 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED Tcpdump ise ağ trafiğini detaylı olarak izleyebileceğimiz bir komuttur. Gerekli bilgileri # tcpdump help komutu ile inceleyebilirsiniz. 9 iostat komutu Sistemin açık olduğu zaman diliminden itibaren disk ve cpu kullanımı ile ilgili bilgiler verir [root@eminyardim oracle]# iostat Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU) avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,77 Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn scd0 0,00 0,00 0,00 72 0 sda 3,83 7,45 72,72 1726549 16849326 dm-0 0,00 0,00 0,00 964 0 dm-1 4,18 7,30 69,15 1691374 16023168 dm-2 0,08 0,02 3,56 5779 824082 ve şu parametre ile kullanıldığında [root@eminyardim oracle]# iostat 2 2 Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU) avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,77 Device: tps kB_read/s kB_wrtn/s kB_read kB_wrtn scd0 0,00 0,00 0,00 72 0 sda 3,83 7,45 72,70 1726549 16850512 dm-0 0,00 0,00 0,00 964 0 dm-1 4,18 7,30 69,14 1691374 16024351 dm-2 0,08 0,02 3,56 5779 824085 sadece cpu bilgisini görmek istersek bash: dm-2: command not found… [root@eminyardim oracle]# iostat -c Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU) avg-cpu: %user %nice %system %iowait %steal %idle 0,66 0,03 0,21 0,32 0,00 98,78 10 sar ve ksar Araçları SAR(System Activity Reporter) sistem aktivitesini raporlayan komuttur. [root@eminyardim oracle]# sar 2 2 Linux 3.8.13-98.2.1.el7uek.x86_64 (eminyardim.localdomain) 03-09-2015 _x86_64_ (6 CPU) 08:13:40 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle 08:13:42 all 0,25 0,00 0,25 0,00 0,00 99,50 08:13:44 all 0,50 0,00 0,67 0,34 0,00 98,49 Average: all 0,38 0,00 0,46 0,17 0,00 99,00 11 NMON aracı aktif olarak disk,cpu,Ram,Kernel olan işlemleri analiz edebilen araçtır. Yazan: Emin Yardım
Published inLİNUXORACLE

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *