MENU CLOSE

Find open ports on Linux/Unix OS

Linux/Unix sistemlerde açık portları ve o portları kullanan servisleri görebilmek için;

[oracle@eminyardim ~]$ netstat -nlptu
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:3938 0.0.0.0:* LISTEN 14664/emagent
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp6 0 0 :::18792 :::* LISTEN 7375/ora_d000_emin
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN –
tcp6 0 0 :::1521 :::* LISTEN 6689/tnslsnr
udp6 0 0 ::1:19114 :::* 7337/ora_pmon_emin
udp6 0 0 ::1:31457 :::* 7377/ora_s000_emin

-l: sistem üzerindeki dinlenen soket bilgilerini,
-p:Soket bilgileri için süreç numarası ve program ismi
-t, -u:t ile tcp , u ile udp protokollerine ait port bilgilerini,
-n: gösterilecek ip adres bilgileri için isim çözünürlüğü gerçekleşmez.

 

Ayrıca bu komutta işinize bi hayli yarayacaktır;

[oracle@eminyardim ~]$ netstat -tap
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:dbcontrol_agent 0.0.0.0:* LISTEN 14664/emagent
tcp 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 localhost:ipp 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 localhost:smtp 0.0.0.0:* LISTEN –
tcp 0 0 eminyardim.locald:57559 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent
tcp 0 0 eminyardim.locald:33389 eminyardim.loc:ncube-lm TIME_WAIT –
tcp 0 0 eminyardim.locald:57580 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent
tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:47278 ESTABLISHED –
tcp 0 0 eminyardim.locald:33388 eminyardim.loc:ncube-lm TIME_WAIT –
tcp 0 0 eminyardim.locald:57551 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent
tcp 0 0 eminyardim.locald:57466 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 7337/ora_pmon_emin
tcp6 0 0 [::]:18792 [::]:* LISTEN 7375/ora_d000_emin
tcp6 0 0

 

 

EMİN YARDIM

Share your thoughts