Skip to content

Find open ports on Linux/Unix OS

Linux/Unix sistemlerde açık portları ve o portları kullanan servisleri görebilmek için; [oracle@eminyardim ~]$ netstat -nlptu (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.) Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:3938 0.0.0.0:* LISTEN 14664/emagent tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN – tcp6 0 0 :::18792 :::* LISTEN 7375/ora_d000_emin tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN – tcp6 0 0 :::1521 :::* LISTEN 6689/tnslsnr udp6 0 0 ::1:19114 :::* 7337/ora_pmon_emin udp6 0 0 ::1:31457 :::* 7377/ora_s000_emin -l: sistem üzerindeki dinlenen soket bilgilerini, -p:Soket bilgileri için süreç numarası ve program ismi -t, -u:t ile tcp , u ile udp protokollerine ait port bilgilerini, -n: gösterilecek ip adres bilgileri için isim çözünürlüğü gerçekleşmez.   Ayrıca bu komutta işinize bi hayli yarayacaktır; [oracle@eminyardim ~]$ netstat -tap (Not all processes could be identified, non-owned process info will not be shown, you would have to be root to see it all.) Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:dbcontrol_agent 0.0.0.0:* LISTEN 14664/emagent tcp 0 0 0.0.0.0:sunrpc 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 0.0.0.0:ssh 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 localhost:ipp 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 localhost:smtp 0.0.0.0:* LISTEN – tcp 0 0 eminyardim.locald:57559 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent tcp 0 0 eminyardim.locald:33389 eminyardim.loc:ncube-lm TIME_WAIT – tcp 0 0 eminyardim.locald:57580 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent tcp 0 0 eminyardim.localdom:ssh 10.20.20.89:47278 ESTABLISHED – tcp 0 0 eminyardim.locald:33388 eminyardim.loc:ncube-lm TIME_WAIT – tcp 0 0 eminyardim.locald:57551 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 14664/emagent tcp 0 0 eminyardim.locald:57466 eminyardim.loc:ncube-lm ESTABLISHED 7337/ora_pmon_emin tcp6 0 0 [::]:18792 [::]:* LISTEN 7375/ora_d000_emin tcp6 0 0     EMİN YARDIM
Published inLİNUX

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *