Skip to content

Oracle DBA için Önemli Lİnux Komutları2

Oracle DBA için Önemli Lİnux KOmutları 1 Bölüm oluşturma (Partitioning) Diskimiz üzerinde yeni bir partition oluşturmamız gerekir ise ; [root@eminyardim oracle]# fdisk /dev/sda Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2). Changes will remain in memory only, until you decide to write them. Be careful before using the write command. Command (m for help): n Partition type: p primary (2 primary, 0 extended, 2 free) e extended Select (default p): w değişiklikleri kaydeder. diye devam edebiliz. 2-Bölüm Biçimlendirme(Formatting) Örnek:ext3 formatında biçimlendirmek için; mkfs -t ext3 /dev/sda1 OCFS2 dosya formatında biçimlendirmek için; mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 5-L /TESTdev/emcpowera1 3-Dosya sistemini Onarmak için; ext3 formatında Dosya sistemini onarmak; fsck -t ext3 -y /dev/sda 4-Mount İşlemi; Önce mount edilecek disk için dizin oluşturulur. mkdir /sofware mount -t ext3 /dev/sda1 /sofware 5-Umount İşlemi İşletim sistemi üzerindeki bir dizin şu örnekle umount edebiliz; umount /oracle/backup 6-RPM Paket İşlemleri Bir paketin yüklü olıp olmadığını denetlemek için; rpm -qa |grep “paket adi” Yeni paket yüklemek için; rpm -ivh paket_adi paketi güncellemek için ; rpm -Uvh paket_adi paket kaldırmak için; rpm -e paket_adi Yüklü paketlerin listesini ise şu şekilde görüntüleyebiliriz; rpm -qa –last |more veya bütün paketleri internetten otomatik indirmek için “”yum” kullanabilirz.
Published inLİNUXORACLE

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *