MENU CLOSE

Oracle DBA için Önemli Lİnux Komutları2

Oracle DBA için Önemli Lİnux KOmutları
1 Bölüm oluşturma (Partitioning)
Diskimiz üzerinde yeni bir partition oluşturmamız gerekir ise ;
[root@eminyardim oracle]# fdisk /dev/sda
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Command (m for help): n
Partition type:
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
e extended
Select (default p):

w değişiklikleri kaydeder.

diye devam edebiliz.

2-Bölüm Biçimlendirme(Formatting)
Örnek:ext3 formatında biçimlendirmek için;
mkfs -t ext3 /dev/sda1

OCFS2 dosya formatında biçimlendirmek için;
mkfs.ocfs2 -b 4K -C 128K -N 5-L /TESTdev/emcpowera1

3-Dosya sistemini Onarmak için;
ext3 formatında Dosya sistemini onarmak;
fsck -t ext3 -y /dev/sda

4-Mount İşlemi;
Önce mount edilecek disk için dizin oluşturulur.
mkdir /sofware
mount -t ext3 /dev/sda1 /sofware

5-Umount İşlemi
İşletim sistemi üzerindeki bir dizin şu örnekle umount edebiliz;
umount /oracle/backup

6-RPM Paket İşlemleri
Bir paketin yüklü olıp olmadığını denetlemek için;
rpm -qa |grep “paket adi”

Yeni paket yüklemek için;
rpm -ivh paket_adi

paketi güncellemek için ;
rpm -Uvh paket_adi

paket kaldırmak için;
rpm -e paket_adi

Yüklü paketlerin listesini ise şu şekilde görüntüleyebiliriz;
rpm -qa –last |more

veya bütün paketleri internetten otomatik indirmek için “”yum” kullanabilirz.

Share your thoughts