MENU CLOSE

Linux’ta Zamanlanmış Görevler (Crontab)

Linux’ta Zamanlanmış Görevler (Crontab)

Belirlenen script veya komutun belirli zaman aralarında işletim sisteminin arka planında çalıştıran uygulamadır.
Windows ortamlarında Denetim Masası -Scheduled Task(zamanlanmış görevler) gibi çalışır.

Örnek;Oracle veri tabanını her akşam saat 23:30 da yedek almasını istersek bunu yapabiliriz.

a)Zamanlanmış görevleri listelemek için kullanılır
[root@eminyardim oracle]# crontab -l

b)Zamanlanmış görev eklemek için ise;
#crontab -e (dosyayı açar)
ve istenildiği gibi yazınız yapmak istediğiniz görevi

Share your thoughts