Menu

Tag Archives: strace komutu

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları
Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları 1 Top Komutu 2 saniye aralıklarla ekrandaki verileri güncelleyenCPU iş miktarını,süreçleri(process) ve cpu [...]