Menu

Tag Archives: Vmstat

Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları
Oracle DB için Linux Performans İzleme Komutları 1 Top Komutu 2 saniye aralıklarla ekrandaki verileri güncelleyenCPU iş miktarını,süreçleri(process) ve cpu [...]
Red Hat Sistem Kaynaklarının İzlenmesi (Top, Free, Vmstat Komutları)
Sistem kaynaklarının izlenmesi ve elde edilen verilerin yorumlanması sisteminizi verimli kullanımını ve sorunlarını analiz edilebilmesi açısından [...]