Skip to content

Network(Ağ) Topolojileri

TAM BAĞLI ÖRGÜ AĞ TOPOLOJİ (MESH TOPOLOGY) Haberleşme ağlarını topolojik yapılarına göre gruplandırırız. Bu bölümde sıkça kullanılan özel ağ topolojileri tanıtılacaktır. Düğümler (ki bu düğümler ağımızdaki bilgisayarları ve diğer haberleşme birimlerini gösterir) arasında bağlantılar oluşturarak, tüm düğümlerden diğerlerine bir kaç yol üzerinden erişimi sağlayan topolojilere örgü (mesh) topoloji diyoruz. Örgü topolojilerde her zaman olası tüm bağlantıların bulunması beklenmez. Eğer tüm bağlantılar gerçeklenmişse buna tam bağlı örgü topolojisi denir. TAM BAĞLI ÖRGÜ AĞ YILDIZ (STAR) AĞ TOPOLOJİ Yıldız (star) ağlarda tüm düğümler merkezdeki bir düğüme bağlanırlar ve düğümler arasındaki haberleşme merkez düğüm üzerinden gerçeklenir. YILDIZ STAR AĞ   HALKA (RING) AĞ TOPOLOJİ Halka (ring) ağlarda ise, ağ bir düğümden diğerine geçerek uzar. Düğümler arasındaki bağlantıların mutlaka bir halka oluşturması gerekir HALKA AĞ   AĞAÇ(TREE) AĞ TOPOLOJİ Ağaç (tree) ağlarda ise düğümler arasındaki bağlantılar veri yapısı dersinden de hatırlayacağınız ağaç şeklini oluşturacak biçimde gelişir. Bu yapının bir özelliği herhangi bir düğümden bir başka düğüme sadece tek bir yol kullanılarak gidilmesidir. Bu yapılarda iki düğüm arasında birbirinden bağımsız alternatif yollar kurulamaz AĞAÇ(TREE) AĞ   VERİYOLU(BUS) AĞ TOPOLOJİ Veriyolu (bus) ağlarda ise tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılan bir veri yolu vardır. Tüm bilgisayarlar ortamı dinleyerek kendilerine gelen veriden haberdar olurlar. VERİYOLU(BUS) AĞ
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *