Menu

Network(Ağ) Topolojileri

- Juniper Network

TAM BAĞLI ÖRGÜ AĞ TOPOLOJİ (MESH TOPOLOGY)

Haberleşme ağlarını topolojik yapılarına göre gruplandırırız. Bu bölümde sıkça kullanılan
özel ağ topolojileri tanıtılacaktır.
Düğümler (ki bu düğümler ağımızdaki bilgisayarları ve diğer haberleşme birimlerini
gösterir) arasında bağlantılar oluşturarak, tüm düğümlerden diğerlerine bir kaç yol
üzerinden erişimi sağlayan topolojilere örgü (mesh) topoloji diyoruz. Örgü topolojilerde
her zaman olası tüm bağlantıların bulunması beklenmez. Eğer tüm bağlantılar
gerçeklenmişse buna tam bağlı örgü topolojisi denir.

TAM BAĞLI ÖRGÜ AĞ

YILDIZ (STAR) AĞ TOPOLOJİ

Yıldız (star) ağlarda tüm düğümler merkezdeki bir düğüme bağlanırlar ve düğümler
arasındaki haberleşme merkez düğüm üzerinden gerçeklenir.

YILDIZ STAR AĞ

 

HALKA (RING) AĞ TOPOLOJİ

Halka (ring) ağlarda ise, ağ bir düğümden diğerine geçerek uzar. Düğümler arasındaki
bağlantıların mutlaka bir halka oluşturması gerekir

HALKA AĞ

 

AĞAÇ(TREE) AĞ TOPOLOJİ

Ağaç (tree) ağlarda ise düğümler arasındaki bağlantılar veri yapısı dersinden de
hatırlayacağınız ağaç şeklini oluşturacak biçimde gelişir. Bu yapının bir özelliği herhangi
bir düğümden bir başka düğüme sadece tek bir yol kullanılarak gidilmesidir. Bu yapılarda
iki düğüm arasında birbirinden bağımsız alternatif yollar kurulamaz

AĞAÇ(TREE) AĞ

 

VERİYOLU(BUS) AĞ TOPOLOJİ

Veriyolu (bus) ağlarda ise tüm bilgisayarlar tarafından paylaşılan bir veri yolu vardır.
Tüm bilgisayarlar ortamı dinleyerek kendilerine gelen veriden haberdar olurlar.

VERİYOLU(BUS) AĞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *