Skip to content

Tag: AĞ topolojileri

Network(Ağ) Topolojileri

TAM BAĞLI ÖRGÜ AĞ TOPOLOJİ (MESH TOPOLOGY) Haberleşme ağlarını topolojik yapılarına göre gruplandırırız. Bu bölümde sıkça kullanılan özel ağ topolojileri tanıtılacaktır. Düğümler (ki bu düğümler ağımızdaki bilgisayarları ve diğer haberleşme birimlerini gösterir) arasında bağlantılar oluşturarak, tüm düğümlerden diğerlerine bir kaç…