Devre Anahtarlama, Mesaj Anahtarlama,Paket Anahtarlama

Devre Anahtarlama
Devre anahtarlamada haberleşecek iki uç düğüm arasında bir yol (devre) kurulur.
Bağlantı boyunca belirlenen yol kurulu kalır ve veri aktarımı bu yol üzerinden
gerçeklenir. Devre anahtarlamalı veri aktarımında iki aşama vardır :
1) Devrenin kurulması. Bu aşamada ilgili uç düğümler arasında özel sinyalleşme
mesajları kullanılarak bir yol kurulur.
2) Veri aktarımının başlatılması.

 

Mesaj Anahtarlama
Devre anahtarlamanın en önemli dezavantajı bağlantı süresi boyunca kurulan yolun ve bu
yol üzerinde aktarılacağı öngörülen kapasitenin korunmasıdır. Ne yazık ki, tüm
haberleşme tiplerinde sabit bir veri aktarımı söz konusu değildir. Telefon konuşmalarınızı
düşünün bazen konuşur, bazen dinler, bazen düşünürsünüz. Ya da aktarılan bir video
filmini düşünün bazı sahneler hareketli bazıları ise durağandır. Aktarılan veri miktarı
zamana göre değişim gösterir. Bu durumda, devre anahtarlamalı bağlantılar için
belirlenmiş kapasite efektif olarak kullanılamayabilir.
Devre anahtarlamaya getirilen alternatiflerden biri mesaj anahtarlamadır. Mesaj
anahtarlamada aktarılması planlanan veri mesaj adını alır. Mesaj yaratıldıktan sonra
iletilmek üzere ağa gönderilir. Mesajin iletimi öncesinde bir yol kurulması söz konusu
değildir. Mesaj bir düğümden bir sonrakine sakla-ve-gönder yöntemi ile iletilerek varış
noktasına kadar yönlendirilir. Bu yöntemde bir mesajı kaynak düğümden varış düğümüne
aktarırken geçilen tüm düğümlerde gelen mesaj öncelikle saklanır, ulaşması gereken
kaynak düğüm düşünülerek bir sonraki düğüm belirlenir ve o düğüme göndermek için
işlemler başlatılır.

 

 
 Paket Anahtarlama
2.3.1 Paket Nedir ?
Paketler bir bağlantı sırasında aktarılması planlanan verinin küçük parçalara bölünmüş
halidir. Mesaj anahtarlamanın geliştirilmiş halidir. Mesaj boyutunun değişken olması
mesaj anahtarlamanın uygulamasında anahtarlarada bellek sorunu yaratır. Ayrıca uzun
mesajlarda mesajin başındaki veri, mesajın sonundaki veri gelene kadar bekletilir. Bu da,
zamana duyarlı uygulamalarda sorunlara neden olur.

Herkes tarafından kabul edilen tek bir paket yapısı yoktur. Donanım teknolojisine bağlı
olarak paket yapısı da değişir. Belli bir ağ teknolojinde paket aktarımı için oluşturulan
yapıya çerçeve (frame) denir

 

Paket Anahtarlamaya dönüş
Paket anahtarlama temelde mesaj anahtarlamanın sakla-ve-gönder yöntemini kullanır.
Ancak veri tek bir mesaj halinde gönderilmez. Daha küçük boyutlardaki paketlere
yerleştirilir. Küçük paketlere yerleştirilmiş veri daha hızlı hareket edebilir. Bir bağlantıya
ait paketlerden biri herhangi bir düğüme varırken aynı bağlantının başka bir paketi o
düğümden çıkabilir. Paket anahtarlamada da mesaj anahtarlamada olduğu gibi bağlantı
öncesinde yol kurulmaya gerek duyulmaz.

 

Paket anahtarlamada aynı bağlantıya ait bir paket bir öncekinden farklı bir yolu
kullanarak varış noktasına ulaşabilir. Bu da paketlerin varış düğümünde sıralanmasını
gerektirir. Paketlerin varış düğümüne ulaştırılırken farklı yollar izlemesi her paketin
düğümler üzerinde ayrı ayrı işlenmesi ve o an için en uygun yoldan varış düğümüne
yönlendirilmesinin sonucudur. Bu nokta hataya duyarlılık söz konusu olduğunda bir
avantaja dönüşür. Kaynak-varış arasındaki bir düğüm bozulduğunda ya da bir bağlantı
koptuğunda alternatif yolların kullanılması mümkündür. Devre anahtarlamalı yöntemde
kurulan yolun değiştirilmesi mümkün değildir. Paket anahtarlama yöntemi ağ üzerindeki
kaynakları en iyi şekilde kullanmayı hedefler. Kaynakları önceden rezerve etmesi söz
konusu değildir. Ancak bu durum gerçek zamanlı ve belli bir kapasiteye ihtiyaç duyan
uygulamalar için istenmeyen sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle, gerçek zamanlı
uygulamalarda tercih edilen bir yöntem değildir

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.