Menu

Yerel Alan Ağlarında Kullanılan Standartlar

- Juniper Network

Ethernet (IEEE 802.3)

Ethernet ve IEEE 802.3 standartları aynı tekniği kullanırlar ancak paket yapılarında birkaç farklılık vardır. Orijinal Ethernet 10 Mb/sn kapasitesi için geliştirilmiştir ancak
daha sonra 100 Mb/sn ve 1 Gb/sn kapasitelerine de destek vermiş ve güncelliğini yitirmemiştir. Bu nedenle, Ethernet üzerinde diğer standartlardan daha fazla durulacaktır.
10 Mb/sn Ethernet ortamında pek çok kablo segmanı ve tekrarlayıcı olabilir ancak herhangi alıcı-verici çifti arasındaki uzaklık 2.5 km’yi geçmemelidir. Bir alıcı-vericiden
diğerine ulaşmak için ez fazla dört tekrarlayıcı geçilmelidir. Bir segman en fazla 500 m uzunluğunda olabilir

 

Jetonlu Halka (IEEE 802.5)

Halka ağları hem yerel alan hem de metropol alan ağlarında sıkça kullanılmıştır. Halka
yapısının kullanıcılarına adil davranması ve bu yapılardaki limitlerin kolayca
hesaplanması bu ağ yapılarının tercih edilmesine neden olmuştur. Şekil 4.12’de bir halka
ağı gösterilmiştir. Halka ağındaki birimler bir halka arayüzü üzerinden hatta bağlanırlar.
Halka üzerinden akan bitler arayüzlere kopyalanır. Kopyalama nedeniyle hat üzerinde bir
bitlik veri gecikmesi yaratılır. Jetonlu halkanın kapasitesi 16 Mb/sn’dir

 

Telsiz Yerel Alan Ağları (IEEE 802.11)

 

telsiz ağlar farklı konfigürasyonlara sahip olabilirler.
Bazılarında ortam bir baz istasyonu tarafından yönetilir. Bazıları ise yapısızdır. 802.11
standartları her iki konfigürasyonu da göz önüne alır.

 

 

Kaynakça
[1] A. Tanenbaum, Computer Networks, Dördüncü Basım, Prentice Hall, 2002.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *