Menu

ANAHTARLAR, KÖPRÜLER, YÖNLENDİRİCİLER

- Juniper Network

Türkçe (İngilizce) karşılıklar
Anahtar (Switch)
Uzam bölüşümlü anahtarlama (space-division switching)
Zaman bölüşümlü anahtarlama (time-division switching)
Çoğullayıcı (multiplexer)
Çoğullama çözücü (demultiplexer)
Çaprazlayıcı (crossbar)
Çaprazlama noktası (crosspoint)
Anahtarlama elemanı (switching element)
Çok seviyeli arabağlantı ağları (multistage interconnection networks)
Kendiliğinden yönlenebilen (self-routing)
Çekişme (contention)
Ölçeklenebilir (scalability)
Tıkanabilen (blocking)
Tıkanmaz (nonblocking)
Bölüt (segment)
Merkez yönlendiriciler (core routers)
Kenar yönlendiriciler (edge routers)

 

SWİTCH

Anahtar (switch) kelimesi, telefon haberleşmesinden günümüze gelmiştir. Eski telefon
çağrılarını gerçeklerken iki uç nokta arasında adanmış fiziksel bir bağlantı oluşturulurdu.
Bu bağlantıda anahtarlar, farklı hatları birleştirerek bir uç birimden diğer uç birimine
uzayan yolun kurulması için kullanılırdı. Paket kavramı ile ağ kaynaklarının paylaşımı
gündeme geldi. Artık bir fiziksel hat aynı anda pek çok uçtan uça bağlantıya hizmet
verebiliyor ve kaynaklar daha verimli kullanılabiliyor. Doğal olarak bu ortamda
kullanılan paketlerin yapısı daha karmaşık bir hal aldı.

 

Köprüler
Köprüler (bridges) aynı protokolü kullanan yerel alan ağlarını birbirine bağlamak için
kullanılır. Köprülerle bağlanmış yerel alan ağları kullanıcıya tek bir yerel alan ağı varmış
izlenimini verir. Köprüler verinin adres kısmını incelerler ve yerel bir bilgisayarı hedef
alan paketleri diğer ağlara geçirmezler.

 

Yönlendiriciler

Yönlendiriciler (routers), paketlerin kaynaktan varış noktasına iletimini sağlayan
birimlerdir. İki nokta (kaynak-varış) arasındaki uygun yolun bulunması (geçilecek
düğümlerin belirlenmesi) onların görevidir. Yerel alan ağları ile geniş alan ağları
arasındaki geçişleri de sağlarlar

NOT: farklı protokollere sahip yerel alan ya da geniş alan ağlarını da bir araya getirirler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *