Skip to content

VTP(VLAN TRUNKİNG PROTOCOL)

VTP(VLAN TRUNKİNG PROTOCOL) Çok büyük ağlar için idealdir. Örnek:50 swştch’li bir ağda 1 tane server gibi görev yapan switch yaparım.Diğer switchleri de client olarak ayarları. Tek bir yerden bütün ağı yönetirim VTP SERVER VE CLİIENT KONFİGÜRASYONU; VTP SERVER için; vtp mode server vtp domain emin vtp password 123456 VTP CLİENT switchler için; vtp mode client vtp domain emin.com vtp password 123456 NOT:Switchler arası interface’leri mode trunk olarak ayarlarım…. Emin Yardım
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *