Skip to content

RIP Routing(Yönlendirme) Protokolü Detaylı Bilgi

RIP,RIPv2 Protokolü; Max. 15 sekme olabilir 30 saniyede bir broadcast yapar.(Bu sebeple ağ yavaşlar) Kücük ağlar için uygundur Hedefe gitmek için en az sekme yolunu seçer RIP Yapılandırma Aşamaları ; rip-routing   1- interface’lere ip adresi verilir 2-router 0’da; router rip version 2 network …… network ……   3-router 2’de; router rip version 2 network …… network ……       RİP Yönlendirme Protokolünde Hata Giderme Adımları; show ip protocols show ip route debug ip rip ping    
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *