Skip to content

Tag: cisco switch conf

Cisco Switch Port Security –Port Güvenliği

Port güvenliği için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz Switch’de; enable conf ter interface fa0/18  (istenilen port) switchport mode access switchport port-security switchport port-security maximum 50 switchport security macadddress sticy (otomatik)