Menu

Oracle Flashback Teknolojisi Nedir ?

- Oracle
Oracle Flashback Teknolojisi Nedir ?

–FLASHBACK TEKNOLOJİSİ
Flashback Kullanma Alanları;
bir tablo hatalı veriler ile güncellenmiş ise,
bir tablo yanlışlıkla drop edilmiş ise
Flashback Query
Default UNDO süresi 900 saniyedir.BU süreyi biraz daha uzatmayı tavsiye ederim öncelikle.
Flashback query özelliğini kullanmak için otomatik undo yönetimi akt,f edilmelidir.

örnek senaryo: 1535 sicil kayıtlı kişi yanlışlıkla silinmiş olsun
Yapılması gereken;
select * from calisanlar as of timestamp where sicil=1535;

ilgili kaydı tekrar tabloya kayıt etmek içi;
insert into calisanlar select * from calisanlar as of timestamp where sicil=1535;
commit;

FLASHBACK version Query
eğer ki silinen kaydın ne zaman silindiğini tam olarak bilmiyorsak o zaman da bu özelliği kullanarak 2 zaman
aralığınnda aratabiliriz.

FLASHBACK table
Bir tabloyu istenilen bir geri zamana çekebiliriz.Bunu kullanabilmek için;
“row movement” aktif edilmelidir.
sql>alter table calisanlar enable row movement;

tabloyu t zamana geri almak için;
flashback table calisanlar to timestamp to_timestamp (‘date yaz’,’DD-MON-RRRR HH24:MI:SS’);
flashback Drop
DRop edilen tabloyu geri almak için kullanabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *