Skip to content

Oracle Database Full ,Schema,Table Export and İmport

 
  • Export ve import işlemlerini yapabilmemiz için oracle sunucusuna dump dosyalarının bulunacağı dizini göstermeli ve export işlemini yapacak oracle kullanıcısına gerekli yetkileri vermeliyiz. Bunun için aşağıdaki sql cümlelerini kullanabiliriz.
Burada işletim sisteminde export dosyalarının bulunacağı dizinimiz /backup oracle tarafından bilinecek dizin adı da yedek olsun; (bu isimleri sizin production sisteminize göre ayarlamanız gerekmektedir) Önce backup dizinini oluşturalım. SQL> create directory yedek as ‘/backup’; Dizini oluşturduktan sonra istediğimiz kullanıcılara okuma ve yazma yetkisini verelim; SQL> grant read,write on directory yedek to kullanıcı1,kullanıcı2; Bu işlemler tamamlandıktan sonra expdp ve impdp araçlarını kullanabiliriz. Full Export için Full parametresi ile veritabanına ait tüm verileri export edebiliyoruz.Yalnız bunun için işlemi yapacak kullanıcının EXP_FULL_DATABASE rolüne sahip olması gerekmektedir.Buyetkiyi de asağıdaki komutu çalıştırarak verebiliriz. $ expdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=full_yedek.dmp FULL=y LOGFILE=full_export.log Bunun yanı sıra Schema’ları exp edeceksek eğer; Schema Export EXP_FULL_DATABASE rolüne sahip olmayan bir kullanıcı sadece kendi şemasına ait olan verileri export edebilir.  Eğer kullanıcımız bu role sahipse tek komut ile birden fazla şemayı export edebilir. Bir şemaya ait verileri export etmek için SCHEMAS parametresi kullanabiliriz. Ornek yapmış olduğum expdp işlemi; oracle-export-schema $ expdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=schema_yedek.dmp SCHEMAS=şema1,şema2 Table Export Expdp aracında TABLES parametresi kullanılarak belirlenen tablo ve partition verileri export edilebilir. Export işlemi yapılırken yalnızca aynı şema içerisinde bulunan tablolar belirtilebilir. $ expdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=tablo_yedek.dmpTABLES=tablo1,tablo2 Simdi sıra Import aşamasına geldi bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla yapalım; Full Import Expdp ile alınmış dump dosyasındaki tüm içeriği veritabanına yüklemek için impdp aracı içerisinde Full parametresi kullanabiliriz.Expdp’ye benzer biçimde tüm veritabanını yüklemek için bu işlemi yapacak kullanıcının IMP_FULL_DATABASE rolüne sahip olması gerekmektedir. $ impdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=full_yedek.dmpFULL=y LOGFILE=full_import.log Schema Import Schema import yönteminde SCHEMAS parametresi kullanılarak sadece belirlenen şemalara ait veriler hedef veritabanına yüklenir. Eğer kullanıcının IMP_FULL_DATABASE yetkisi varsa birden fazla şema belirtilebilir. $ impdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=schema_yedek.dmpSCHEMAS=şema1,şema2 Table Import Bu yöntemde, belirtilen şemaya ait tablo ve partition verileri hedef veritabanına yüklenir. $ impdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=tablo_yedek.dmpTABLES=tablo1,tablo2  
Published inORACLE

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *