Menu

Tag Archives: expdp kullanıcı/şifre DIRECTORY=yedek DUMPFILE=full_yedek.dmp FULL=y LOGFILE=full_export.log

Oracle Database Full ,Schema,Table Export and İmport
  Export ve import işlemlerini yapabilmemiz için oracle sunucusuna dump dosyalarının bulunacağı dizini göstermeli ve export işlemini yapacak oracle [...]