Skip to content

Tag: Table Export

Oracle Database Full ,Schema,Table Export and İmport

  Export ve import işlemlerini yapabilmemiz için oracle sunucusuna dump dosyalarının bulunacağı dizini göstermeli ve export işlemini yapacak oracle kullanıcısına gerekli yetkileri vermeliyiz. Bunun için aşağıdaki sql cümlelerini kullanabiliriz. Burada işletim sisteminde export dosyalarının bulunacağı dizinimiz /backup oracle tarafından bilinecek…