Skip to content

UDP ve TCP

UDP (User Datagram Protocol) UDP, uygulamaların veri aktarımında kullandığı protokollerden biridir. Yaratılan UDP paketleri IP tarafından kapsüllenir ve IP ortamında taşınır. UDP paketlerini taşımak için önceden bir bağlantı kurulmasına gerek duyulmaz UDP paket yapısı basit bir yapıdır. Başlık 8 sekizliden oluşur ve bunu veri alanı takip eder. UDP paketlerine bölüt (segment) de denir. Kaynak ve varış kapıları IP datagramlarında adresleri verilen düğümlerin hangi kapılar üzerinden bu haberleşmeyi gerçekleştireceğini gösterir   TCP (Transmission Control Protocol) Bağlantı temelli bir protokol olan TCP’de kullanıcı verisi taşınmadan önce bağlantı kurulması gerekir. Protokol, ulaşım katmanında uçtan-uca güvenilir bir ortam yaratmayı amaçlar. Ortamın güvenilirliği, kaybolan paketlerin tekrar gönderilmesini temel alır. TCP, kullanıcıdan gelen veri dizisini (data stream), 64 KB’yi geçmeyecek (genelde 1460 Byte uzunluğunda) veri bloklarına ayırır. TCP başlıklarını da ekledikten sonra IP katmanına gönderir. TCP paketleri IP tarafından kapsüllenerek taşınır. IP verinin güvenilir bir şekilde taşınacağı konusunda bir garanti vermez. Kayıp paketlerin farkedilmesi ve tekrar gönderilmesi TCP’nin görevidir. TCP servisleri kaynak ve varış düğümleri üzerindeki soketler aracılığı ile verilir. Her soketin, bulunduğu düğümün IP numarasından ve o düğüme ait bir kapı (port) numarasından oluşan soket numarası vardır. Bu kapılar TSAP (Transport Service Access Point) olarak da adlandırılır. TCP bağlantıları, her iki uç düğüm üzerindeki soket numaraları ile tanımlanır. (soket1, soket2) gibi. 1024’ten küçük kapı numaralarının özel işlevleri vardır. Bunların bazıları aşağıda gösterilmiştir. TCP ve UDP kapı numaraları ve işlevleri hakkında daha uzun bir listeye www.iana.org/assignments/port-numbers sayfasından erişilebilir. Kapı no     Protokol            İşlev 20            FTP                  Dosya aktarımı-veri 21            FTP                  Dosya aktarımı-kontrol 23            Telnet                Uzaktan bağlantı 25            SMTP                E-posta 80             HTTP               World Wide Web 110           POP-3              Uzaktan e-posta erişimi . Tüm TCP bağlantıları çift yönlüdür (full duplex). TCP birimleri tarafından yaratılan TCP paketlerine de bölüt (segment) denir   TCP’de Güvenilir Aktarım TCP’de aktarımın güvenilirliği aşağıdaki şekilde sağlanır: • TCP bir bölüt gönderdiğinde bir sayaç kurar ve sayaç durmadan varış düğümünden gönderilen bölüt için bir alındı (acknowledgment) gelmesini bekler. Alındı zamanında gelmezse bölüt tekrar gönderilir. • Varış ucundaki TCP birimi veri aldığında, bir alındı gönderir. • TCP başlık ve veri üzerinde hata sınaması yapar. Hata sınamasından geçemeyen bir bölüt için alındı gönderilmez. • TCP bölütleri IP tarafından kapsüllenerek taşındıkları için, parçalanma olasılıkları vardır. Parçalar varış noktasında birleştirilir. • TCP varış noktasındaki bellek miktarı konusunda kaynak düğüme bilgi vererek, akış kontrolü de yapar. Burada amaç hızlı bir kaynağın, varış düğümünün kapasitesinin üzerinde veri göndermesini önlemektir.     Bir TCP Bağlantısının Kurulması TCP’de bağlantılar üç yollu el sıkışma (three-way handshake) denen şekilde kurulur. Şekil 12.3’te bu yöntemin işleyişi gösterilmiştir. Bu durumda kaynak düğümü SYN bitini 1 yaparak bağlantı kurma isteğini iletir. Bu bölütun alındısını ve SYN değerini 1 olarak göndererek varış düğümü isteği onayladığını bildirir ve kaynaktan veri iletimi başlar. SYN bölütü sıra numaralarından birini kullanır. Bir bağlantının sonlandırılması için bölüt başlığındaki FIN bitine 1 değeri verilir. Bu bölüte gelen alındı bağlantının iki düğüm (kaynak ve varış) tarafından da sonlandırıldığını gösterir.
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *