Menu

HATA RAPORLAMA PROTOKOLÜ (ICMP) ve IPv6

- Juniper Network

Internette beklenmeyen bir durum ortaya çıktığında, bu durum ICMP (Internet Control
Message Protocol) mesajları kullanılarak bildirilir. Beklenmedik durumlar olası bir hatayı
ya da sorunu ifade eder çoğu kez. ICMP mesajları bu sorunları bildirmek ya da algılamak
için kullanılır ve çoğunlukla yönlendiriciler tarafından yaratılırlar. ICMP mesaj
tiplerinden bazıları aşağıda gösterilmiştir:

Varışa Ulaşılamaz (Destination Unreachable)
Zaman Aşımı (Time Excedded)
Parametre Problemi (Parameter Problem)
Kaynak Yavaşlatma (Source Quench)
Yeniden Yönlendir (Redirect)
Eko (Echo)
Eko Cevabı (Echo Reply)
Adres Maskesi İsteği (Address Mask Request)
Adres Maskesi Cevabı (Address Mask Reply)
Zaman İsteği (Timestamp Request)
Zaman Cevabı (Timestamp Reply)
Varışa Ulaşılamaz ICMP mesajı, IP datagramında belirtilen ağ ya da düğüm adresinin
yeri belirlenemediğinde ya da başlıktaki DF biti seçilmiş olduğu için parçalanması
gereken bir datagramın parçalanamaması durumunda yaratılır ve datagramın kaynağı
olan düğüme gönderilir.

 

Zaman Aşımı ICMP mesajı, iki durumda yaratılır:
1) Datagram üzerindeki yaşam-süresi alanı (Time-to-Live) sıfıra ulaştığında
datagram hala varış adresine ulaşmadıysa. Bu durumda datagram yok edilir.
2) Parçalanmış bir datagramın parçaları birleştirilirken birleştirme süresi aşılırsa. Bu
durumda da gelen parçalar yok edilir

Parametre Problemi ICMP mesajı, başlıktaki parametrelerle ilgili bir sorun varsa
yaratılır. Sorun, kaynaktan ya da geçilen bir yönlendiriciden dolayı oluşmuş olabilir.
Trafiğin yoğunlaştığı, IP datagramlarının çoğaldığı bir ortamda tampon bellek alanlarının
dolması sonucu, datagramlar yokedilebilir. Bu durumda Kaynak Yavaşlatma ICMP
mesajı, yokedilen paketleri yaratan kaynak düğümleri hızlarını düşürmeleri konusunda
uyarmak için yaratılır.
Yeniden Yönlendir ICMP mesajı, yanlış yönlendirildiğinden kuşku duyulan bir datagram
ile karşılaşıldığında kaynak düğümü bilgilendirmek için kullanılır.
Eko/Eko cevabı ICMP mesajları verilen bir IP düğümüne erişilip/erişilmediğini kontrol
etmek için kullanılan mesajlardır.
Adres Maskesi İsteği/Cevabı ICMP mesajları, bir düğümün bulunduğu ağın adresini
bilmemesi durumunda kullanılır.
Zaman İsteği/Cevabı ICMP mesajları, eko mesajlarına çok benzerler.

 

IPv6 (IP sürüm 6)
Internet ve IP’nin kullanımının artması ile bir süre sonra IP adresleri yetersiz kalmaya
başladı. IPv4 planlandığında 32 bitten oluşan adresler bu alan yardımıyla
adreslenebilecek kullanıcı kitlesi çok büyük görünüyordu. Ancak Internet’in günlük
yaşamımıza girmesi ile bu kitlenin oluşturulması hiç de zor olmadı. Ayrıca,
uygulamaların özellikleri de farklılık göstermeye başlamıştı. Gerçek zamanlı uygulamalar
için planlanmamış IPv4, gerçek zamanlı uygulamalar kullanıldığında istenen başarıma
ulaşamıyordu. IP datagramlarının başlığındaki servis-tipi (type-of-service) alanı servisler
arasında farklılaşmayı karşılamak için yeterli değildi. Güvenlik konusuna daha çok önem
verilmesi gerekiyordu. Çoğagönderim uygulamalarında artış görülüyordu. Yönlendirme
tablolarının ciddi boyutlara ulaşması bu tablolar üzerindeki aramaları zorlaştırıyordu.
Tüm bunları çözümlemek amacı ile IPv6 önerildi. IPv6’nın, IPv4 ile uyum içinde çalışması ve IPv4’ün desteklediği protokolleri (TCP, UDP, ICMP, …) desteklemesi

IPv6’de Adresler
IPv6’de adres alanı 4 sekizliden, 16 sekizliye çıkarıldı. Bu da 128 bit demekti. IPv6
adresleri dört bitlik gruplar halinde onaltılık olarak gösterildi. Onaltılık düzene göre
gösterilen değerler dörder dörder gruplandı.
8000:0000:0000:0000:0123:4567:89AB:CDEF gibi planlandı.

Sayılar arasındaki iki nokta onaltılık düzenin kullanıldığını göstermektedir. Adreste çok
miktarda sıfır varsa, sıfırları yazmamak için iki nokta çifti de kullanılabilir. Bu durumda
yukarıdaki adres
8000::123:4567:89AB:CDEF şeklinde de ifade edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *