Skip to content

BGP Routing(Yönlendirme) Protokolü

Dış ağ geçidi protokolüdür Ülkeler arası,kıtalar arasında kullanılır Hedefe giden en iyi yolu kullanır Dünya çapında %95 bu protokol kullanılmaktadır   Örnek Kullanım Alanı: Bir şirketin Londra-Newyork bölgelerinde ofisleri var.Bunların sürekli ve güvenli olarak haberleşmesi için BGP kullanılabilir
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *