Skip to content

Tag: BGP YÖNLENDİRME

BGP Routing(Yönlendirme) Protokolü

Dış ağ geçidi protokolüdür Ülkeler arası,kıtalar arasında kullanılır Hedefe giden en iyi yolu kullanır Dünya çapında %95 bu protokol kullanılmaktadır   Örnek Kullanım Alanı: Bir şirketin Londra-Newyork bölgelerinde ofisleri var.Bunların sürekli ve güvenli olarak haberleşmesi için BGP kullanılabilir