Menu

TEMEL CİSCO SWİTCH YAPILANDIRMA KOMUTLARI

- Juniper Network

TEMEL CİSCO SWİTCH YAPILANDIRMA KOMUTLARI

 

KOMUT                                                                             AÇIKLAMA

Switch(config)#hostname name                    Switche isim verme

Switch(config)#enable secret password       Ayrıcalıklı mod parolası ayarlama

Switch(config)#line console 0                        Konsol yapılandırmaya giriş

Switch(config-line)#password password      Konsol Parolası ayarlama

Switch(config-line)#login                                Kullanıcı oturumu açmak için gerekli

Switch(config)#line vty 0 15                            Vty line (telnet) yapılandırmaya giriş

Switch(config-line)#password password       Vty parolası ayarlama

Switch(config-line)#login                                 Kullanıcı oturumu açmak için gerekli

Switch(config)#banner motd # message #     MOTD(Message of the day-Günün Mesajı)ayarlama

Switch(config)#interface vlan number            Vlan arayüzü ayarlama

Switch(config-if)#ip address address mask   Arayüz adres ayarlama

Switch(config-if)#switchport mode Access    Portu acces mod için ayarlama

Switch(config-if)#switchport access vlan number     Konsol yapılandırmaya giriş

Switch(config-if)#speed 100                                  Port hızını 100 Mbps’e ayarlama

Switch(config-if)#duplex full                                  Portu full duplex ayarlama

Switch(config-if)#speed auto                                 Port hızını oto ayarlama

Switch(config-if)#duplex auto                                Portu oto duplex ayarlama

Switch(config-if)#no shutdown                             Arayüzü aktif etme

Switch(config)#ip default-gateway address         Varsayılan ağ geçidini ayarlama

Switch(config)#ip http authentication                   Yerel bir kullanıcı veri tabanını kullanmak için HTTP kimlik doğrulaması etkinleştirilmesi

Switch(config)#ip http server                                 Anahtarda HTTP hizmeti yapılandırma

Switch(config)#mac-address-table static              MAC adresi tablosunda statik bir eşleme oluşturma

mac-address vlan { 1-4096, ALL } interface

interface-id

Switch#copy running-config startup-config           Yapılan değişikliklerin kaydedilmesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *