Skip to content

Postfix nedir? Kurulumu

 • Nedir bu Postfix
 • Wietse Zweitze Venema tarafından geliştirilen bir MTA. http://www.postfix.org Sendmail’e alternatif olarak geliştirildi. Ancak Sendmail’den çok daha güvenli ve hızlıdır — ayrıca çok daha fazla özelliklere sahiptir.

  Postfix Kurulumu Tüm linux dağıtımlarda Postfix gelir. Paket yöneticisi ile kurulabilir. Özelleştirme için kaynak koddan derlenebilir ya da dağıtım paketleri özel olarak baştan derlenebilir.

  Fedora/Red Hat/CentOS yum install postfix Bu paket içindeki özellikler sınırlıdır. Veritabanı, TLS gibi destekler için SRPM’den derlemek gereklidir. http://postfix.wl0.org/en/ adresinden SRPM indirilebilir Debian/Ubuntu apt-get install postfix postfix-gld, postfix-policyd-spf-perl, postfix-policyd, postfix-cdb, postfix-dev, postfix-doc, postfix-ldap, postfix-mysql, postfix-pcre, postfix-pgsql, postfix, postfix-policyd-spf-python

  Postfix’in temel yapılandırması

 • /etc/postfix dizini main.cf, master.cf Düzgün, okunabilir yapılandırma dosyaları Postfix’in temel yapılandırması : main.cf myhostname: Postfix’in çalıştığı makinanın tam alan adı (FQDN) Örnek: myhostname = mail.eminyardim.kim mydomain: Makinanın alan adı. Örnek: mydomain = eminyardim.kim myorigin: Öntanımlı alan adı. Bu alan adının reverse DNS kaydı olması gereklidir: Örnek: myorigin = eminyardim.kim inet_interfaces : Sunucunun e-postaları kabul ettiği ağ adres(ler)ini belirten parametredir. Postfix öntanımlı olarak loopback aygıtını dinler. Dışarıdan e-posta kabul etmek için bu parametreyi değiştirmek gereklidir. Örnek: inet_interfaces = all mydestination: Postfix’in e-posta kabul edeceği alan adlarının belirtildiği parametredir. Burada önceden yazdığımız mydomain gibi değişkenleri doğrudan kullanabiliriz. Örnek: $mydomain, planetpostgresql.org mynetworks : Postfix’in relay edilmesine izin verdiği ip adresi ya da adreslerinin belirtildiği parametre. Örnek : mynetworks = 127.0.0.1/8, 78.189.47.167/32 home_mailbox : Mailbox/Maildir seçeneklerinin kullanıldığı parametre. alias_maps : Aliasların tutulduğu dosya. Örnek: alias_maps= hash:/etc/aliases Postfix’in temel yapılandırması : master.cf Giriş seviyesinde bir e-posta sunucusu kurmak için bu dosyayı değiştirmenize gerek yoktur. Ancak, eğer e-posta sunucunuzun 25. port dışında da(örnek: submission portu) kabul etmesini istiyorsanız: submission inet n – n – – smtpd satırını eklemek gereklidir.

  Postfix ile virüs ve spam engelleme

 • Windows virüslerini engellemek gerekli. Aslında Windows’un kendisi virüs! Her ne kadar sunucu Linux olsa da Windows istemciler arasındaki haberleşmelerde bir virüs kontrolü gerekli. Spamcileri de unutmamak gerekli.
 • Anahtar teslimi çözüm: ClamAV : Antivirüs http://www.clamav.net/ AMaViS (amavisd-new): MTA ve AV/SpamAssasin arasındaki katman http://www.ijs.si/software/amavisd/ SpamAssassin : Antispam yazılımı http://spamassassin.apache.org/ ClamAV: Antivirüs yazılımı Virüs veritabanı oldukça sık güncelleniyor. Yüksek bir başarımı var. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz. Hemen hemen her dosyayı inceleme yeteneğine sahip. ClamAV, Amavisd-new ve SpamAssassin dağıtımlarla genelde beraber geliyor ClamAV için CentOS/Red Hat için DAG deposunu kullanmanızı öneririm. EPEL deposundaki paketlerin yapılandırması biraz dertli 🙂 ClamAV paketleri: Clamav : ClamAV yazılımı Clamd: Daemon Clamav-db: Virüs veritabanı Hepsini kurmak gerekiyor. ClamAV yapılandırması: clamd.conf LocalSocket parametresini belirlemek gerekiyor. LocalSocket /tmp/clamd.socket gibi birşey yapılabilir. Bu bilgiyi AMaViS içinde kullanacağız. Diğer ayarları değiştirmenize genelde gerek yok. Servisi başlatmayı unutmayın. Postfix ile virüs ve spam temizleme: AMaViS MTA ile AV ve SpamAssassin arasındaki kontrolü sağlayan bir yazılım. Yüksek performanslı. Perl ile geliştiriliyor. Açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Amavisd yapılandırması: /etc/amavisd.conf COMMONLY ADJUSTED SETTINGS bölümü ilginizi çekecektir 😉 max_servers, mydomain, QUARANTINEDIR, mynetworks, inet_socket_port $sa_tag_level_deflt $sa_tag2_level_deflt $sa_kill_level_deflt $sa_dsn_cutoff_level DSN: Delivery Status Notification $sa_spam_subject_tag amavisd.conf içinde ClamAV ile ilgili satırlar: [‘ClamAV-clamd’, \&ask_daemon, [“CONTSCAN {}\n”, “/tmp/clamd.socket”], qr/\bOK$/, qr/\bFOUND$/, qr/^.*?: (?!Infected Archive)(.*) FOUND$/ ], # NOTE: run clamd under the same user as amavisd, or run it under its own uid such as clamav, add user clamav to the amavis group, and then add AllowSupplementaryGroups to clamd.conf; SpamAssassin genelde kutudan çıktığı hali ile yeterli oluyor. Ancak yoğun sistemlerde bazı ayarlar yapmak gerekebilir. Postfix ile virüs ve spam engelleme – SpamAssassin
 • Fedora / Red Hat / CentOS ayarları /etc/mail/spamassasin altında ayar dosyaları var /etc/sysconfig/spamassasin dosyası içinde şu satırı göreceksiniz: SPAMDOPTIONS=”-d -c -m5 -H” -m ile aynı anda çalışabilecek child processler ayarlanır. Bunu arttırmak, yoğun sistemlerde maillerin daha hızlı kontrol edilmesini sağlar. Ubuntu ve Debian’da: /etc/default/spamassassin OPTIONS=”–create-prefs –max-children 10 –helper-home-dir” satırını önceki slaytta anlattığım gibi değiştirebilirsiniz. Postfix’de Virüs ve Spam Engelleme – Postfix tarafı AmaViS, ClamAV ve SpamAssassin kurmak yeterli değil. Postfix’i bundan haberdar etmek gerekiyor 🙂 Yapılandırmalar main.cf içine, port ile ilgili kısımlar master.cf içine eklenecek. AMaViS için, main.cf içine:: content_filter = smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024 master.cf içine: smtp-amavis unix – – n – 2 smtp -o smtp_data_done_timeout=1200 -o smtp_send_xforward_command=yes -o disable_dns_lookups=yes -o max_use=20 Yine master.cf içine: 127.0.0.1:10025 inet n – n – – smtpd -o content_filter= -o local_recipient_maps= -o relay_recipient_maps= -o smtpd_restriction_classes= -o smtpd_delay_reject=no -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining -o smtpd_end_of_data_restrictions= -o mynetworks=127.0.0.0/8 -o smtpd_error_sleep_time=0 -o smtpd_soft_error_limit=1001 -o smtpd_hard_error_limit=1000 -o smtpd_client_connection_count_limit=0 -o smtpd_client_connection_rate_limit=0 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks Postgrey için, main.cf içine: smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination, reject_invalid_hostname, reject_unauth_pipelining, reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient_domain, check_policy_service inet:127.0.0.1:60000, permit Eklenebilecek diğer Postfix parametreleri smtpd_helo_required = yes disable_vrfy_command = yes Daha detaylı spam engelleme için ürünün resmi sitesinden devamlı takip edebilirsiniz
Published inLİNUX

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *