Menu

Oradata yok ise ve control files hatası alırsam;

- Oracle

Oradata yok ise ve control files hatası alırsam;

SELECT COUNT(*) FROM DBA_TABLES;

select comp_id,version status from dba_registry;

shutdown immediate;

startup mount;

exit

cd /u01/app/oracle

du -sh *

cd adump

du -sh *

echo $ORACLE_HOME

echo $ORACLE_SID

startup nomount;

shutdown abort

conn /as sysdba

create pfile from spfile;

shutdown abort

startup

show parameters control_files ;

startup force;

Bunları yaptık ve olmadıysa eğer oradatalar silinmiştir yüksek olasılık bundan sonra yeni bir db oluşturmak gerekebilir.

 

Emin Yardım

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *