Skip to content

Oracle Database Performance Watching

Oracle Veritabanı Performas İzleme Artık günümüzde veriye ne kadar hızlı ulaşılabilirse ve ulaşılan veriyi ne kadar hızlı yourumlayıp sunulabilirse o kadar başarılı olunur. Bu bölümde Oracle Admin’i için olmazsa olmazlardan Performas İzlemeyi anlatmaya çalışacağım. 7 gün 24 saat performans izlememiz mümkün değildir.Burda; MMON VE MMNL arka plan işlemleri bizlere yardım eder. MMON ; temel db istatistiklerini 60saniyede bir yakalar arka planda.Dynamic Performans Wiews görüntüler sayesinde bu verileri sunar.Sonrasında snapshot olarak kaydedilir. Bizde bu verileri AWR (Automatic Workload Repository) alanından görüntüleyebiliriz(OEM’den). MMNL ;arka planda oturumların(session)geçmişte neler yaptıgını(Active Session History) tutulmasını sağlar.Yani kısacası; 10 dakika önce veya 30 dakika önce neler yapıldığıını,neden yavaş çalışıldığı gibi bilgilere ulaşabiliriz. NOT:Bu bilgiler RAM de tutulur.Her 30 dakika da üzerine yazılır.DEFAULT OLARAK 7 gün boyunca saklanır. PERFORMANS İZLEME İÇİN EN ÖNEMLİ ARAÇ OEM’dir. OEM içinde de AWR Raporları,ASH(Active Session History) ve ADDM(Automatic Database Diagnostic Monitor) ve Makinanın performansını izlemektir. –OEM(Oracle Enterprise Manager ) İçeriği HOME Sayfası: Genel durum bilgilerini verir. General başlığı altında instance durumunu, CPU Kullanımını, ACtive Session durumunu, SQL Cevap süresini(Response time) bilgilerini ulaşırız. Threshold(Eşik değeri) değerlerine “Alerts” altından izleyebiliriz. NOT:ilgili mesaja tıkladığınızda detaylı bilgi alınabilir. Oracle-home-page         2-PERFORMANCE SAYFASI Veritabanı performansını gerçek zamanlı izlemek içn kullanılır. Not:Adobe flash player yüklü olması lazım kullandığınız pc’de. ve Yöneticilerin en çok kullandığı sayfadır.(Kendiniz detaylı incelemeilisniz) İlk grafik:Ortalama Çalışan işlem durumunu gösterir İkinci grafik:Ortalama aktif oturum durumunu Üçüncü grafik:Üretilen iş(throughput),I/O parelel çalışmasını ve hizmet(service) performans durumlarını gösterir. oem_10g_perf_page       Kullanıcı Aktifliğini İzleme Avarage aktive sessions: bu grafikte veritabanımızda ortalama yük miktarını görüntülemekteyiz. CPU’da çalışan aktif oturumları, CPU wait,Shceduler User I/O CONCURRENCY Appllication, Commit, Configuration Administrative Network Queueing Cluster Other olarak sınıflandırılmıştır.Bu sınıflar farklı renkler ile gösterilir. Herhangi bir bekleme oluştuğunda grafik üzerinde renkli şekilde grafik oluşur. Ayrıca;Top Activity alanını detaylı incelemelisiniz.Ben burdan ne kadar anlatmaya çalışsam da anlamanız için kendiniz test etmennşz daha iyi olacaktır. Sunucu Aktivitesini İzleme Veritabanın problemsiz çalışabilmesi için sunucu kaynaklarının(cpu,ram,hd) yeterli seviyede olmalı. Cpu kullanımını “Home” sayfası altında görüntüleyebilirsiniz.(ram ve hd durumunu görüntülemek için buna tıklayabilirsiniz)       AWR (Automatic Workload Repository) Raporları AWR raporunu OEM den farklı olarak sqlplus aracını kullanarak text veya html olarakda alabiliriz. AWR otomatik olarak veritanı oluşturulduunda oluşur. Bu raporlar 7 gün saklanır demiştik otomatik olarak ve sonra silinir. Snaphot alma zamanını görmek için; sql>set lines 1000 sql>Select snap_interval,retention from dba_hist_wr_control; Bunu OEM üzerinden görüntülemek için ise; Performance Additional Monitoring Links Snaphots yolunu takip ederk görebiliriz ve değişiklik yapabiliriz. Problemleri Analiz Etmek için; Veritabanı stabil çalıştığı bir anda snapshot alıp kaydedilim ve bir problem anında karşılaştırıp problemlere daha hızlı çözüm üretebilriz BUnun için; dba_hist_snapshot görüntüsünü sorgulayarak iki snapshot seçilir.. AWR Raporlarını oluşturmak için server static management automatic workload repository adımlarını izleyerek üretebiliriz ASH (ACtive Session History) Raporu 10 dakika önce bir problem oluş ise bize ASH yardımcı olacaktır. ASH Raporları oluşturmak için, sql / as sysdba @ORACLE_HOME/rdbms/admin/ashrpt.sql burda bize sorular soracaktır. öncelikle html veya text olarak mı alacağımızı sonrasında da raporun başlama zamınını girip kaç dakikalık bilgi görmek istediğimizi sorar ve raporu oluşturur. OEM üzerindeki adımları; Performance average active sessions top activity Run ASH Report (sağ alt tarafta) tıklamalıyız. başlangıç ve bitiş aralığını seçip ve generate butonuna basılır.     ADDM (Automatic Database Diagnostic Monitoring) Veritabanı perfor etkileyen problemleri tespit edip çözüm önerileri sunan bir danışmadır. Probelmlelri tespit etmek için AWR Raporlarını kullanır ADDM verinının performansını bütünsel olarak tespit eder. ADDM her AWR snapshot alınmasından sonra otomatik olarak çalışır. ADDM bir problem tespit ettiğinde bu problem ile ilgili alarmları “”alerts”” üzerinde gösterir ADDM hangi problemleri teşhis koyar; Expensive sql cümleleri I/O performans problemleri locking ve concurrency sorunları aşırı derece parse işlemleri cpu ve ram gibi kaynak darboğazları doğru yapılandırılmamaış bellek alanları aşırı derece de logon ve logoff aktivitileri Bir ADDM raporu şu bilgileri içerir; problem bulguları problemin ana sebebi problem çözümü için önerileri ADDM raporlarını Görüntülemek için; sql>@ORACLE_HOME/rdbms/admin/addmrpt.sql burda snapshot başlama-bitiş id numarası ister. OEM’den oluştuma/görüntüleme için; Home Related Lİnks Advisor Central addm raporu seç
Published inORACLE

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *