Menu

Oracle Database Otomatik Başlatmak İçin

- Oracle

Sunucu her başladığında Oracle database ‘i otomatik olarak başlatmak için aşağıdaki adımları İzleyelim

 

/etc/sysconfig/oracle dizininde

START_ORACLE_DB=”YES”
START ORACLE_DB_LİSTENER=”YES”

 

 

Emin Yardım

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *