Menu

Linux Servislerden bazıları

- Linux

Linux Servislerden bazıları
Daemons Açıklama
amd          NFS gibi uzak dosya sistemleri için automount servisinin çalıştırır.
apmd        Pil durumunu kontrol eder ve gerekirse sistemi kapatır.
arpwatch  ARP protokolü ile çözülen adreleri izler.
atd           “at” programı ile zamanlanan komutları çalıştırır.
autofs       Dosya sistemini otomatik olarak mount edilmesini sağlar.
crond       Zamanlanan komutları çalıştırır.
dhcpd      DHCP servisi ile IP adresi dağıtmayı sağlar.
gated       “routing” servisi sağlar.
getty        Terminal bağlantılarını dinler.
gpm         Mouse desteği sağlar.
httpd        Web Server için Apache hypertext transfer protokolü.
inet /etc/inetd.conf   içindeki servisleri sağlar.
init            kernel’den sonra başlatılan ilk servis.
isdn         ISDN servisi sağlar.
keytable   /etc/sysconfig/keyboard dosyasından uygun klavye şemasını yükler.
ldap         Lightweight directory access protocol. Directory servisi sağlar.
lpd           Yazdırma (printing) servisi.
named     DNS servisi sağlar.
netfs        Network Fils System (NFS), Windows (SMB) ve Netware (NCP) dosya sistemini mount ve unmount eder.
network   Bütün network arabirimlerini destekler.
nfs           Network File System server servisini sağlar.
nmbd       Netbios name servisini destekler.
nscd         NIS desteklemek için parola ve grup işlemlerini sağlar.
pcmcia     PCMCIA (PC Cards) kartlara erişimi sağlar.
portmap   Remote Procedure Call (RPC) desteği sağlar.
pxe           Preboot Execution Environment (PXE) server servisi sağlar.
routed      RIP dinamik routing bilgisini sağlar.
rusersd   Kullanıcıların network üzerinde arama yapmasını sağlar.
sendmail Mail transport servisi.
smb         SMB (Samba) client/server servisi sağlar. Linux ile Windows tabanlı sistemleri arasında dosya ve yazdırma servisinin kullanılmasını sağlar.
snmpd     Simple Network Management Protocol desteği sağlar.
syslog      Sistem olaylarının loglanmasını sağlar.

NOT: GNU/Linux dağıtımlarına göre init.d programları farklılık göstemektedir:

Daemon’ları başlatmak/durdurmak

<daemon> start

<daemon> stop

Örnek:

syslog start

./syslog start

Durdurmak için:

syslog stop

./syslog stop

Proses Yönetimi

Linux işletim sisteminin açılmasıyla birlikte çok sayıda proses çalışmaya başlar. Ayrıca başlatılan programlar da birer proses olarak çalışır. Linux proseslerinin özel bir “identification number” PID
numarası vardır. Bu numara sistem yöneticisinin prosesleri yönetmesinde kullanılır.

Ana prosesler:

Proses İşlevi
Init
Init, sistemin açılmasıyla başlar. Servisleri başlatılması ve dosya sisteminin bağlanması (mount) gibi temel işlemleri yerine getirir. Bütün prosesler Init prosesinden dallanarak başlar.

Getty
Terminallerden login etmeyi sağlar. Kullanıcının kimliğinin doğrulanmasını sağlar.

Syslog
Kernel ve diğer sistem programlarının hata ve mesaj üretmesini sağlar.

Cron
Sistem görevlerini ve diğer zamanlı işlerin yerine getirilmesini sağlar. Örneğin yedekleme işleminin her gün saat 22:00’da başlatılması gibi.

Proseslerin durumu: Prosesler herhangi bir anda şu durumlardan birinde olabilir.

Running : Proses çalışmakta.

Ready : Proses CPU’ya atanmayı (çalışmayı) bekliyor.

Waiting : Proses belli bir kaynağın atanmasını bekliyor.

Zombie : Proses durdurulmuş (dead) ancak kaynak tüketmeye devam ediyor.

Stopped : Proses durmuş.

Prosesleri görmek için ps
Tüm prosesleri görmek için ps -e
Belli bir kullanıcı tarafından çalıştırılan prosesleri görmek için ps –u root

Prosesleri durdurmak için”kill” komutu kullanılır. Kill komutunda prosesin PID numarası kullanılır.

Örneğin 3566 numaralı prosesi durdurmak için kill 3566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *