Skip to content

LİNUX NFS SERVİSİNİ KULLANMA

Network File System (NFS) servisi file server olarak bilinen; bir bilgisayarların bir server bilgisayar üzerindeki dizinlere erişmesini sağlayan network servisidir. NFS sayesinde bir server üzerindeki dosya ve dizinlere diğer bilgisayarlar (clients) erişebilirler. Konfigürasyon NFS servisinin konfigürasyonunda üç dosya kullanılır. /etc/exports /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny /etc/exports dosyası server üzerinde paylaştırılan dizinleri belirtir: Sözdizimi: <dizin> <bilgisayar1> seçenekler .. dizin: paylaştırılacak dizin. bilgisayar: Bilgisayar adı (fqdn) ya da IP adresi. Seçenekler: Seçenek Açıklama ro Dizinin read-only olarak paylaştırılmasını sağlar. rw Dizinin read ve write olarak paylaştırılmasını sağlar. no_root_squash Client bilgisayardaki root kullanıcı izinlerinin server üzerinde de geçerli olması. no_subtree_check Alt dizinlere erişimde yapılan kontrollerin performans için yapılmaması. sync Client bilgisayar üzerinde yazma (write) işleminin tamamlandığını onaylar. Örnek: Client bilgisayarlar (paylaşımlara erişecekler): 192.168.1.1, 192.168.1.2 ve 192.168.1.3 Server üzerindeki paylaşımlar: /etc/exports dosyası: Sözdizimi: <dizin> <kimlere> <seçenekler> /home *(ro,no_root_squash,no_subtree_check) /usr/local 192.168.1.1(ro) 192.168.1.2(ro) /home 192.168.1.1(rw) 192.168.1.2(rw) Bir domain adı altında bulunan tüm bilgisayarların erişmesi için erişim yapacak bilgisayarlar yerine domain adı da kullanılabilir. /usr/local *.fcholding.com /home 192.168.1.1(rw) 192.168.1.2(rw) Nfs servisinin yeniden başlatılması Yapılan değişikliklerin hayata geçmesi için NFS servisinin yeniden başlatılması gerekir. # service nfs restart NOT: Kullanılan dağıtıma göre nfs servisinin adı farklı olabilir. Örneğin Mandriva’da nfs-server. # cd /etc/init.d # nfs-server restart /etc/hosts.allow ve /etc/hosts.deny dosyaları Bu iki dosya ise NFS servisini kullanacak bilgisayarların tanımlanmasını sağlar. Allow dosyasında izin verilen bilgisayarlar tanımlanır. Deny dosyasında ise erişimi istenmeyen bilgisayarlar tanımlanır. Client Bilgisayarın Konfigürasyonu Server üzerinde oluşturulan paylaşımlara erişmek istene client bilgisayarların bu dizinleri mount etmesi gerekir. Örnek: # mkdir /mnt/net1 # mount -t nfs 192.168.1.200:/home /mnt/net1 Mount işleminin sürekliliğini sağlamak için yine mount tanımlamaları /etc/fstab dosyasına eklenir. 92.168.1.200:/home /mnt/net1 nf rw 0 0
Published inLİNUX

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *