Skip to content

Juniper Devices Session TIMEOUT


Aktif network ekipmanlarında network yöneticilerin en çok göz ardı ettiği ve aslında güvenlik unsurlarından biri olarak göze çarpan durumlardan biriside console ile cihaza bağlanıldıktan sonra logout yapılmamasıdır. Bu tarz durumları önlemek için aşağıdaki komutu kullanarak dakika cinsinden vericeğiniz değer ile kullanıcı session’ının cihazdan logout edilmesini sağlayabilirsiniz.

user@router# run set cli idle-timeout 60

Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *