MENU CLOSE

JBOSS UYGULAMA SUNUCUSU KURULUMU VE KONFİGURASYONU

JBOSS SUNUCUSU KURULUMU VE KONFİGURASYONU

JBOSS UYGULAMA SUNUCUSU KURULUMU

Jboss uygulama sunucusu Windows ve Linux işletim sistemleri üzerinde çalışabilen, Web uygulamalarını çalıştıran bir web sunucusudur. Bu dokümanımızda Linux işletim sistemi üzerine Jboss uygulama sunucusu kurulumunu anlatmaya çalışacağız.

Kurulumu gerçekleştireceğimiz işletim sistemi Suse Linux Enterprice Server 11 sp2’dir. Jboss uygulama sunucusu versiyonu 5.1.0.GA’dır.

Bu dökümanımızda Suse Linux Enterprice Server 11 SP2 kurulmuş olarak kabul edilerek sadece Jboss uygulama sunucusu kurulumu anlatılmıştır.

İlk olarak kurulum için gereken dosyaları temin edelim.

1) Jboss uygulama sunucusu (http://www.jboss.org/jbossas/downloads/) adresinden ilgili versiyon indirilebilir.

2) Java JDK versiyonu (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk6u38-downloads-1877406.html) adresinden işletim sistemi özelliklerine uygun olan indirilebilir.

3) Web HBYS’çalışabilmesi için DBConfig.jar ve tcdbpool.czm dosyaları temin edilir.

4) Web HBYS’nin güncel versiyonu olan xxx.war dosyayı temin edilir.

Kurulum öncesi işletim sistemine root user’i ile login olunur. Login olunduktan sonra Jboss kurulumu için bir adet user tanımlanır. Aşağıda komut satırından user nasıl oluşturulur bilgi verilmiştir.

Örnek xxxuser oluşturma komutu;

useradd XXX-d /home/XXX-m -s /bin/bash -c “XXX User”

User create edildikten sonra oluşturulan usera şifre verilmesi gerekir. Aşağıda şifre işlemi için ilgili komut verilmiştir.

passwd şifre

new password:

Reenter New Password:

Password changed.

-c user açıklaması

-d home-directory

-m: user için home directory oluştur

-s: User’s login shell (default /bin/bash)

Root kullanıcısından çıkış yapılarak sisteme yeni oluşturulan xxx kullanıcısı ile login olunur. Bundan sonraki bütün işlemlerimizi xxx kullanıcısı üzerinden yapacağız. İndirilen Jboss kurulum dosyası sunucusu içerisinine winscp programı yardımıyla atılır. Atılan jboss kurulum dosyayıs *.zip uzantılı olduğundan unzip jboss-version.zip komutu ile dosya zipten çıkartılır. Çıkarılan dosya içerisinde

Örnek : /home/emin/jboss/server/default/conf/bindingservice.beans/META-INF/ dizini altında bindings-jboss-beans.xml dosyası yer almaktadıt. Bu xml dosyası içerisinden Jboss uygulama suncusunun yayın yapacağı port bilgisi değiştirilebilir. Aşağıda örnek xml içeriği verilmiştir. Burada property name=port özelliğinde 8080 olarak belirtilen yer istenilen bir port ile değiştirilebilir.


<bean class=”org.jboss.services.binding.ServiceBindingMetadata”>

<property name=”serviceName”>jboss.web:service=WebServer</property>

               <property name=”port”>8080</property>

               <property name=”description”>

JBoss Web HTTP connector socket; also drives the values for the HTTPS and AJP sockets</property>

               <!–

                   Inject a XSLT transform configuration (see below) that describes

                   how to transform server.xml

                   If the binding value request doesn’t require an XSL Transform, this config

                   will be ignored.

               –>

<property name=”serviceBindingValueSourceConfig”>

<inject bean=”JBossWebConnectorXSLTConfig”/>

</property></bean>

 

Port bilgisi değiştirildikten sonra jboss için thread pool configurasyonunun yapılması gerekmektedir.

Bu değişikliği örnek : /home/emin/jboss/server/default/deploy/jbossweb.sar/ dizini altında bulunan server.xml dosyası içerisinden ilgili kısımda değişiklikler yapılmalıdır.

<Connector port=”8040″

address=”${jboss.bind.address}”

maxThreads=”3000″

minSpareThreads=”400″

maxSpareThreads=”1000″

enableLookups=”false”

redirectPort=”8443″

acceptCount=”1000″

connectionTimeout=”20000″

disableUploadTimeout=”true”

compression=”on”

socketBuffer=”1045576″/>

Yukarıda server.xml dosyası içerisinde değiştirilen örnek kısım yer almaktadır.

Şimdiye kadar jboss için port configurasyonu ve Thread Pool configurasyonlarını yapmış bulunmaktayız. Sıra geldi önceden indirmiş olduğumuz Java JDK sürümün kurulumuna ;

İndirmiş olduğumuz Java JDK dosyası *.bin uzantılı bir dosyadır. Bu dosyayı komut satırından kurulabilmesi için öncelikle chmod –R 777 java-version.bin diyerek yetki verilmesi gerekir. Yetki verildikten sonra ./java-version.bin komutu ile java kurulumu başlatılır. Kurulum işlemi sırasında herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Java kurulumu bittikten sonra JAVA_HOME, JAVA_OPTS ve xxx_HOME ortam değişkenleri ayarlanacaktır. Bu ayarlamalar için jboss’un kurulu oludğu dizin içerisinde bin klasörü içerisine girilir. Burada run.cof ve run.sh dosyaları yer almaktadır.

Run.sh dosyası içerisine aşağıda örnek olarak verilen tanımlamalar şeklinde tanımlama yapılaması gerekmektedir.

export JAVA_HOME=/home/emin/jdk1.6.0_25

export xxx_HOME=/home/emin

Run.conf dosyası içerisinde default olarak tanımlı JAVA_OPTS ayarları bulunmaktatır. Fakat burada bulunan -Xms8192m -Xmx8192m -XX:MaxPermSize=512m JAVA_OPTS ayarları makinenin ram kapasitesine göre ayarlanmalıdır. Örnek olarak aşağıda 10-12 gb rami olan bir sunucunun JAVA_OPTS ayarlaması verilmiştir.

JAVA_OPTS=”-Xms8192m -Xmx8192m -XX:MaxPermSize=512m -Djava.endorsed.dirs=$JBOSS_HOME/lib/endorsed -Dorg.jboss.resolver.warning=true -Dsun.rmi.dgc.client.

gcInterval=3600000 -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000″

Gerekli olan ortam değişkeni ayarlamaları da bittikten sonra jboss’un kurulu olduğu dizin içerisinde bin klasörü içerisinde chmod –R 777 *.sh yetkisi verilerek. Sh uzantılı dosyaları çalıştırma yetkisi verilir. Jboss Application Server kurulum işlemini bitirmiş bulunmaktayız. Sıra geldi çalıştırmaya. Uygulamayı start edebilmekte için bin klasörü içerinde iken ./run.sh –b ipadresi & şeklinde komut verilerek jboss start edilir. Jboss start olduktan sonra browser üzerinden http://ipadresi:port şeklinde giriş yapıldığında Resim-1 de görüldüğü şekilde bir karşılama ekranı gelecektir.

1

Resim-1

Resim-1 de yer alan ekranda Administration Console linkine tıklanarak Resim-2 de görülen şifre giriş ekranına gelinir. Default olarak kullanıcı ad ve şifre admin dir.

2

Resim-2

Login butonuna tıklanarak sunucu ayarları kısmına giriş yapılır.

3

Resim-3

Login yapıldıktan sonra Jboss uygulama sunucusu ekranı Resim-3 de görüldüğü gibi bir ekran karşılayacaktır. Kurulumu başarılı bir şekilde yapmış bulunmaktayız. Şimdi sırada Web HBYS güncelleme işlemini anlatacağız.

WEB HBYS DEPLOY & UNDEPLOY İŞLEMLERİ

Jboss uygulama sunucusu üzerinde xxx WebHBYS deploy işlemi için Resim-4 de kırmızı ile görülen işlemler yapılır.

4

Resim-4

Resim-4 bulunan console üzerinden sol tarafta bulunan Web Application(WAR) linkine tıklanır. Açılan sayfada Add a New resource butonuna tıkalır. Açılan sayafada xxx.war dosyayını jboss içerisine atabileceğimiz yer bulunmaktadır. Gözat’a tıklanarak xxx.war dosyası seçilir ve update butonuna tıklanır. Bu şekilde xxx.war dosyasını jboss içerisine atmış bulunaktayız. Otomatik olarak herhangi bir hata vermeden jboss uygulamayı otomatik olarak start edecektir.

Share your thoughts