Skip to content

CİSCO Router Şifreleme

Elimizdeki Cisco Router’ları şifrelemek güvenlik zaafiyetlerini en minimize etmemize yardımcı olur. Eğer ki kolay ve tahmin edilebilir bir şifre koyarsak ;cihaza saldıralara davetiye çıkarmışız diyebilriiz… Router(Yönlendirici) şifrelemek için komut satırında şu şekilde yazmamız yeterli olacaktır.   **enable **conf ter **hostname emin yardim (hostname belirleyebiliyoruz) **enable password 123456   **enable secret 123456 **service password-encryption (şifreyi girerken gizlemek için)   eğer ki koyduğumuz şifreyi değiştirmek istersek; no enable password 123456   yazmamız yeterli olacaktır   Emin Yardım  
Published inNETWORK

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *