Skip to content

Tag: qdisc

Linux ile Trafik Kontrolü

Linux ile Trafik Kontrolü temel yapı taşları şunlardır; Shaping (Şekillendirme) Shaper’lar paketleri belirli bir rate’i (hızı, genellikle saniyede gönderilen Byte/KByte vs. cinsinden ifade edilir) sağlamak için bekletirler. Gönderilen paketler gidiş sırasına alınır, ve burada gerekirse, saniyede gönderilmek istenen veri büyüklüğünün…