Menu

Tag Archives: PID process ID

Red Hat Sistem Kaynaklarının İzlenmesi (Top, Free, Vmstat Komutları)
Sistem kaynaklarının izlenmesi ve elde edilen verilerin yorumlanması sisteminizi verimli kullanımını ve sorunlarını analiz edilebilmesi açısından [...]