Menu

Tag Archives: Oracle imp

Oracle imp dosyamızı tanıtmak için
imp dosyasmızı tanıtmamız gerekiyor ise; sqlplus /nolog conn system as sysdba create directory yedek as ‘c:\yedek’; commit; exit   Emin Yardım