Skip to content

Tag: Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için

Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için

Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için şu kullanılır. [root@eminyardim Downloads]# fuser -v /home/oracle/ USER PID ACCESS COMMAND /home/oracle: root 2243 ..c.. crontab root 2280 ..c.. vi oracle 11474 ..c.. gnome-session oracle 11664 ..c.. gnome-settings- oracle 11748 ..c.. gnome-shell oracle…