Menu

Tag Archives: Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için

Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için
Linux’ta bir dizinde gezinen kullanıcıları görmek için şu kullanılır. [root@eminyardim Downloads]# fuser -v /home/oracle/ USER PID ACCESS COMMAND [...]