Skip to content

Tag: JAVA SCRIPT PASSWORD CRACK

JAVA SCRIPT PASSWORD CRACK

        Bazý sitelerde görürsünüz, “Bu bölüme girmek için þifre gerekir. Þifreyi sponsorumu ziyaret ederek alabilirsiniz” þeklinde mesajlar ve þifre isteyen pencereler çýkar. Ýþte biz bu yazýda bunlarda kurtulmanýn yollarýna göz atacaðýz. Elimde bulunan java-script þifreleme algoritmalarý hakkýnda bilgi vereceðim. Ayný…