Menu

Tag Archives: Culture

Genel Amaçlı MS-DOS Komutları
Genel Amaçlı MS-DOS Komutları 7.4.8.1. APPEND V7ri dosyaları için araştırma yolu ayarlamaya yarar. PATH komutuyla aynı mantığa sahiptir. Dış komuttur. [...]
Daha fazla CPU ve RAM Gücü
Daha fazla işlemci gücü=Başlat-Çalıştır-Aç satırına:”Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks” yaz ve tamam. )Bellek perfonmansının [...]